Vzdělávání

Autorizovaný kurz zakončený zkouškou podle hodnotícího standardu profesní kvalifikace:

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód: 69-017-M)

Termín konání uveden na přihlašce.

Místo konání: Proletářská 115, Liberec 23

Přihláška: http://plestilovaradka.formees.eu/f/chuvaprodetskouskupinu/

 

 

ragin-projekt-01

  • „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“
Projekt je zaměřen zejména na vzdělávání zaměstnanců těch zaměstnavatelů, případně na vzdělávání osob samostatně výdělečně činných, kteří i přes negativní vývoj ekonomiky mají na trhu stabilní pozici s možností přechodu k růstu. 
ragin-projekt-02
 
  • „Vzdělávejte se pro růst v Libereckém kraji II“
  • „Vzdělávejte se pro růst v Kraji Vysočina II.“
Projekt je určen zaměstnavatelům v určených odvětvích, s předpokladem růstu a s významným podílem na tvorbě HDP. Lze předpokládat, že podniky budou nabírat nové pracovníky, které budou potřebovat vyškolit či rekvalifikovat, popř. bude pro zaměstnavatele nezbytné, aby školili stávající zaměstnance.