Ceník

Při sestavování cen pro naše zákazníky přihlížíme především na velikost a náročnost zpracovávané agendy. Naši snahou je, aby Vám konečná výše za poskytované služby vyhovovala. Z tohoto důvodu upřednostňujeme domluvu přímo s klientem a to buď na základě osobní schůzky, telefonního hovoru, či prostřednictvím elektronické korespondence.